SN

Department

Name of Teacher 

(Dr/Sh/Smt)

Extension Lecturer ( Dr/Sh/Smt )

 

1

Political Science

Amita Kumari

 

2

Psychology

Ritika Gupta   

 

3

Economics

Archana Verma

 

4

Physical Edu

Balbir Singh

 

5

Home Science

Neelam Rani

 

6

Geography

Parul Rana, Sandeep

 

7

Sanskrit

 

Shama Kalra

8

Hindi

---------------

Raman Kumar, Asha Rohilla

9

English

Meenal Sabharwal

 

10

History

Satvinder Kaur           

 

11

Music Vocal

BalRam Yadav

 

12

Music Instrumental

Bhairvi

 

13

Commerce+BBA

Preeti Arora, Sonia Minocha

Manisha Jain, Priya Saini, Gaurav Sisodia Ashna,

Jyoti Gupta, Neha Vij, Divesh

14

Computer Science

Pooja Singh, Poonam Almadi

 

 

Physics

Neha Aggarwal

Chanchal

15

Chemistry

----

Poonam Sharma, Varsha Sharma

16

Maths

Ruchika Sehgal

A K Sharma, Shiv Hari Sharma

17

Mass Communication

Shalini Khurana, Rachna Saini

Suresh

18

BTTM

Preeti Raina, Sandeep

Keshav